Logo
De 20e eeuw was bij de evangelieprediking, getuige geweest van talrijke wonderen die sinds de dagen van Jezus en de apostelen niet meer gezien was.
Plaats uw muis op de onderstaande links

Bijbelcitaten: "Waarom doet God nog wonderen vandaag?

1    Gebroken ruggen op draagbaren worden onmiddelijk genezen
2    Blinde jongen ontvangt zijn gezichtsvermogen
3    Jongen krijgt door een schepping weer nieuwe voeten
4    God's gave: openbaard de verborgenheden uit de mensenlevens
5    Ten dode opgeschreven kankerpatiënt genezen
6    Grootste massagenezing in de geschiedenis Zuid-Afrika
7    Tienduizend Mohammedanen worden door een wonder Christen
8    Massabijeenkomst in India: Blinde man genezen
9    Genezing Florence Nightingale van kanker; Naar Afrika geroepen
10  Genezen van kreupele ledematen
11  Gebroken botten worden terstond genezen
12  Genezen van kanker
13  Gebroken ribben en verwrongen rug onmiddelijk genezen
14  Een getuige van de samenkomsten Zuid-Afrika 1951
15  Kranteverslagen uit Zuid-Afrika van massagenezingen
16  Check van 1.500.000 dollar afgewezen na genezing kankerpatient
17  Blinde man in Mexico ontvangt zijn gezichtsvermogen door de
       manifestatie van de liefde van God

18  Baby opgewekt uit de dood in een massabijeenkomst in Mexico
19  Een getuige van de wonderen in samenkomsten in Mexico-city
20  Een authentieke opstanding van een schepsel
21  Kleurling meisje wordt weer ziende
22  Merkwaardige gebeurtenissen: blinde kleurling kan weer zien
23  Een opstanding uit de dood
24  Koning George van Engeland genezen van multiple sclerose
       na bezoek en gebed van broeder William Branham

25  Congresman en presidentskandidaat William Upshaw genezen na
       66 jaar kreupel en jarenlang belegering

26  Jehova's Getuigen komen bovennatuurlijk tot Christus
27  Genezingen: vrouw op draagbaar met leukumie, blindgeboren man,
       kind met klompvoet, man met longkanker, negen
       doofstommen genezen

28  Geen scheel kind dat niet genezen werd
28a Check van 30000 dollar afgewezen na genezing kankerpatient
29  De kinderen van zr. Hattie komen onmiddelijk en wonderlijk
       tot bekering - vraag wat u wilt zuster Hattie

30  Dode jongen in Finland wordt uit de dood opgewekt
31  Fins kreupele oorlogsweesmeisje genezen door ontroerend wonder
32  Blindgeboren meisje kan door een wonder onmiddelijk weer zien
33  Storm wordt bestraft in Karlsruh Duitsland
34  De genezing van zuster Branham van een tumor
35   In één jaar 35.000 Genezingen
36  William Branham de bestraft duivelaanbidder in massabijeenkomst
37  Neus door kanker weggevreten groeit er bovennatuurlijk weer aan
38  Vrouw sterft na lastering Heilige Geest
39  Bijzonder getuigenis: Blinde John Rhyn genezen
40  Gevaarlijke moordenaarsstier overwonnen door Goddelijke liefde
41  Verschijning van de engel aan William Branham
42  Billy Paul ziet de Engel des Heren
43  Ik kan geen compromissen aangaan
44  De tekenen en gaven in de bediening van William Branham
       verklaard door F.F. Bosworth)

45  In alle opzichten bevrijd van diverse kwalen
46  Zowel man als vrouw bevrijd
47  Schele ogen normaal gezet
48  Na dertien jaar doofheid genezen
49  Na vierentwintig jaar astma genezen
50  Misvormde rug weer helemaal normaal
51  Gebrekkige ogen worden perfect
52  Genezen van kinderverlamming en kanker
53  Genezen van een gewonde wervelkolom Zuid-Afrika
54  Kanker verdween
55  Genezen van kanker
56  Niets is te moeilijk voor God
57  Het Zesde Zintuig in actie.
58  Demonen van waarzeggerij ontmaskerd
59  Kromgegroeide vrouw staat gezond op van haar bed
60  Piano speelt bovennatuurlijk door na genezing van een kreupel kind
61  Vervulling visioen: De genezing van een stervend knaapje
62  Getuigenis: De genezing van een man met zware kneuzingen
63  Gestolen auto in visioen getoond en teruggevonden
64  Getuigenissen van genezingen: kanker, TBC, scheelheid
65  Een man schrijft zijn doodsoordeel na lastering van de Heilie Geest
66  Ontroerend getuigenis van God's liefde: Als God de schreden leidt
67  Waterhoofd genezen, tekort been groeit eraan en vele genezingen
68  William Hall stervend aan leverkanker door God genezen
69  Genezing van Bill Dauch
70  Verbazingwekkende getuigenis van de leiding van God's Geest
71  Vrouw bevrijdt van roken en wordt genezen van kanker
72  Een raadselachtige genezing in de straten van Denver
73  Vrouw van kanker genezen na haar bekering en doop
74  Visioen volmaakt vervult over het rendier en de beer
75  De genezing van een kreupel meisje
76  Visioen van God volmaakt in vervulling: Het wonder van Miltown
77  Genezing van mevr. Reed en Mevrouw Andrews na een visioen
78  Meisje genezen: geloof is de vaste grond
79  Door de Geest terecht gewezen
80  Verdwaald op Hurricane Mountain en wonderlijk geholpen
81  Levensgeschiedenis: Mijn geboorte
82  Levensgeschiedenis: De eerste keer dat ik de bovennatuurlijke
       stem van God hoorde

83  Levensgeschiedenis: de stem sprak: "Rook en drink nooit"
84  Levensgeschiedenis: Zijn eerste visioen en de vervulling
85  Levensgeschiedenis: Jeugdjaren en bewaring van roken en drinken
86  Levensgeschiedenis: Bekering en roeping
87  Bovennatuurlijk Licht verschijnt in het openbaar in 1933
88  Levensgeschiedenis: Zeven visioenen in 1933 getoond over
       gebeurtenissen die zouden plaatsvinden

89  Levensgeschiedenis: Strijd en overwinning
90  Levensgeschiedenis: Vervulling profetie Ohio-overstroming
91  Levensgeschiedenis: overlijden van vrouw en kind 1937
92  Levensgeschiedenis: verzoeking en bewaring
93  Levensgeschiedenis: De Engel en Zijn opdracht 1946
94  De opstervend liggende Margie Morgan wonderlijke genezen
95  Dramatische gebeurtenissen na de verschijning van de engel
96  De vuurkolom verschijnt in 1950 in een massabijeenkomst,
       en werd gefotografeerd en bevestigd door de wetenschap

97  Foto met bovennatuurlijk licht, opgenomen in Lausanne
98  De vereniging van predikers zetten een val voor William Branham
99  De vuurkolom verschijnt in de Tabernakel in Jeff. 1960
100 Profetie oordeel over de westkust Amerika 1964
101 Nieuwe ogen worden gevormd in de oogkassen van man
102 Man valt dood neer in massabijeenkomst na lastering
103 De genezing van de zwaar drankverslaafde Rosella Griffith Martin
104 Teruggevallen predikers door de Geest ontmaskerd als bedriegers
105 God's genade voor een terugevallen vrouw
106 Getuigenis van Eddie Byskal van genezingen en de gave van
        onderscheiding in de bediening van William Branham

107 Genezing van Epileptie (Bud Southwick)
108 Sneeuwstorm gestopt door het gesproken woord
109 Hypnotiseur verlaat verlamd de samenkomst
        Man staat op uit de dood in samenkomst

110 Nest met hoornaars overwonnen door de liefde van God


Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort