VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen
    WIE WAS WILLIAM BRANHAM?  |   INDEX 110 GETUIGENISSEN  |   HOME
Visioen van de voorschouw van de bruid en de moderne kerk

William Branham (Uit de preek: Herken uw dag en zijn boodschap" van William Branham)

En herinner u het visioen van de afgelopen week, toen de bruid verscheen -- een voorschouw ervan. Daar kwam de kleine, lieflijke bruid in het visioen. En ik dacht er helemaal niet aan, ik zat daar gewoon wat buiten rond te kijken. En daar kwam de bruid. Ik hoorde een stem naast mij, die zei: "Hier is een voorschouw van de bruid." En zij kwam voorbij. Ik keek naar haar, zoals zij was, zeer lieflijk, aardig, jong. Zij liep gewoon netjes in de pas, geen marstempo, precies op de wijze van een dame die zich met gratie beweegt, op de wijze van een dame. Dat was de wijze waarop zij wandelde en zij kwam links aan mij voorbij. En zij verdween uit het zicht.

Toen draaide Hij mij om naar de rechterzijde en Hij liet mij elke gemeente zien zoals zij zijn voortgekomen uit de tijdperken. En o, hoe vulgair! En de laatste gemeente was die van dit gemeentetijdperk van de laatste dag, waarbij een heks voorop liep. En zij waren zeer onzedelijk gekleed, zagen er smerig uit. En zij marcheerden op de maat van de twist en de rock en roll. En die vrouwen bewogen zich voort in twistende bewegingen, en hielden grijs papier voor zich uit, huichelachtig. Het woord... Grijs is tussen wit en zwart en het is een misleidende kleur. Grijs is wit noch zwart. Het is een bedrieglijke kleur. En grijs-uitziend papier hielden zij voor zich uit, met kanten hoelarokjes, hielden het voor zich uit, en volkomen naakt van hun middel opwaarts. En zij marcheerden op de -- of hielden de maat van twisten en gingen zo verder met dat soort muziek, al verder gaande en Hij zei: "Dat is de kerk!"

En toen ze voorbijging, leek mijn hart het te begeven. Ik dacht: "Als die het zijn die zich proberen aan Christus voor te stellen als een bruid... Bij al die pogingen en dingen die de mens heeft gedaan om te proberen een bruid voor Christus voort te brengen -- en een vulgaire, vieze, vuil uitziende hoer als dat daar moet de bruid van Christus worden." Het maakte mij ziek in mijn hart!

En terwijl zij voorbijging, nadat zij... Zij kwam voorbij waar wij stonden, zij hield het papier voor zich, twistende en rollende en bewoog zich dan hier en dan daar heen, op de wijze van de moderne dansen die zij nu hebben, en ze deed onzedelijke handelingen terwijl zij zo voortmarcheerde.

Ik ben niet verantwoordelijk voor deze dingen. Ik kan alleen maar zeggen wat ik heb gezien! En God is mijn Rechter! Maar dat was de kerk van Amerika.

Nu, naarmate ze doorliep... haar hele achterkant had helemaal geen bedekking. En toen zij voorbijging voelde ik mij misselijk en of ik kon flauwvallen.

Toen zei Hij: "De bruid zal opnieuw in een voorbezichtiging komen." En hier kwam de bruid achter haar, ze zag er precies hetzelfde uit als de bruid die in het begin voorbijging. Toen sprong mijn hart op van blijdschap, te weten dat er een bruid zal zijn. En zij zal gemaakt zijn van hetzelfde en gekleed zijn in hetzelfde als zij in het begin was. Zij zal geroepen worden. En ik weet dat het de waarheid is. Als dat niet waar is, dan is elk visioen dat ik in het verleden heb gehad verkeerd. En iedereen weet dat ieder ding dat Hij ons ooit heeft verteld, niets anders was dan de waarheid. Het kwam uit...

De bruid ging voorbij in dezelfde positie als zij was toen zij in het begin voorbijging. Maar ik keek naar haar, hoe zij uit de pas geraakte en probeerde haar weer in de pas te krijgen. Nu, veel zou over deze dingen gezegd kunnen worden, van de dag waarin wij leven.

VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

Wie was William Branham

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort