VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23   24  25  26  27  28   29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Blinde Bartimeus" door William Branham 9 Augustus 1957

Juist, iedereen eerbiedig. Nu, Here Jezus, hier is een vrouw, doof en stom. Uw Woord zegt toen de dove en stomme geest uit de persoon ging, konden ze horen en spreken. Ik weet niet. U heeft mij niet getoond hoe lang ze zo is, waarschijnlijk heel haar leven. Maar ik wees naar de foto van de engel des Here. Ze knikte haar hoofd dat ze het geloofde.

Nu, Here, met mijn handen op haar lichaam en het gebogen hoofd van deze eerbiedige mannen die op het podium staan en deze honderden in het gebouw, vragen wij dat deze dove geest uit de vrouw gaat, dat ze mag spreken en horen.
Nu, Vader, als U… Als wij genade vinden voor uw aangezicht en onze liefde in onze harten juist is. Vergeef ons wanneer het niet zo is. En laat deze vrouw spreken, dat het mag teweegbrengen dat deze mensen die door de rij heen gaan meer geloof zullen hebben. Als U dit slechts voor ons zal doen, zullen wij U dankbaar zijn Here, bid ik in "Jezus" Naam.
Nu elk hoofd gebogen, elk oog gesloten. [broeder Branham maakt een geluid] Hoor mij? Hoor mij? [de vrouw spreekt] Amen. [vrouw spreekt: Amen] In orde, u kunt uw hoofden opheffen. Ze kan zowel spreken als horen. Let op. [broeder Branham maakt opnieuw een geluid] Amen ["Amen"] U bent genezen. Ga uw weg met blijdschap. Laat ons zeggen: "Prijs de Here" iedereen nu. [samenkomst zegt: "Prijs de Here" Dat is de manier. Nu, nu wij danken gewoon de hemelse Vader. Ziet u. Wij hoeven niet voor deze dingen te vragen. Dat is niet het juiste zaak om te doen. We bidden voor de zieken. Juist. Ze hoort. Ja, zij kan horen.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009