DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> Geluidsfragmenten van genezingen en gave van onderscheiding 29

VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23   24  25  26  27  28   29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Hoort Hem" door W. Branham 26 Januari 1958 p70

Ik wil slechts voor een moment met u praten, dame. U bent de rechter. Als ik u vertelde dat u ziek was en u gezond zal worden, zult u mijn woord moeten nemen. Maar als God iets openbaart, terug in uw leven zoals Hij deed met de vrouw bij de bron, dan weet u of het de waarheid of niet is. U weet of het zal gebeuren.
Ik zie de dame, ze lijdt aan artritis. En ze heeft een maagkwaal. En ik zie haar gaan naar een ziekenhuis, komend uit een ziekenhuis, teruggaan in het ziekenhuis. En u kwam drie keer eruit, u bent in het ziekhuis geweest. Dat is ZO SPREEKT DE GEEST.
U bent reeds genezen door goddelijke genezing. U had eens een tumor en blindheid in uw ogen. En u werd genezen. Gelooft u dat de Geest van de levende God hier is? U bent een gelovige. Zeker, was genezen. Zeker. Opdat u zult weten dat de Geest van Christus hier is, als ik u nooit gezien heb, zal ik u vertellen wie u bent. Zou u dan geloven dat de Here Jezus die wist wie Simon Petrus was, dezelfde Christus is?
Hoeveel geloven het geheel hun harten? Een kleurling vrouw, ik heb u nog nooit in mijn leven gezien, mijn hand is naar God. U bent de rechter. Uw naam is Hattie Green. Dat is juist. En u woont in de 217 Chellus Street, dat is precies de waarheid. Amen. ZO SPREEKT DE HERE. En u zat in het gebouw vandaag terwijl ik predikte en zag de aanwezigheid van de engel des Heren. Dat is precies de waarheid. ZO SPREEKT DE HERE. Ga naar huis, u bent gezond, dame. Jezus Christus maakt u gezond. Amen.

Gelooft u met geheel uw harten? Waarom Hem niet ontvangen? Als u het zult geloven, zal uw artritis u verlaten. Zult u het geloven? In orde, ga verblijdend, Amen. Wat u, in het gehoor? Zult u het geloven? Zult u geloof in God hebben? Wat verhindert u om geloof in God te hebben? Hier, de dame die precies hier zit, een duistere boze geest hangt over de jonge dame. Zit stil, iedereen. Er is een donkere geest die recht voor mij hangt. Het is epilepsie. Het behoort daartoe, precies op dat meisje precies daar. Gelooft u dame, dat God u gezond zal maken? Leg uw hand op haar. Satan, verlaat het meisje, je bent ontmaskerd. Je bent slecht. Kom uit haar in de Naam van Jezus Christus. U was zo vriendelijk achter haar om uw handen op haar te leggen, u leed aan een nerveusiteitsconditie. God genas u op de zelfde tijd. Amen.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009