VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23   24  25  26  27  28   29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek de preek "Geloof is onze overwinning" door W. Branham 4 Oktober 1958 p72-74

Ik kijk naar een man, ik neem aan dat ik hem nooit tevoren in mijn leven gezien heb, hij lijdt aan een hernia. Gelooft u dat de Here u zal genezen, meneer, met die hernia, u gezond zal maken? Uw vrouw heeft nervositeit en een zwakte. Dominee Reed, dat is uw naam. Ik ken u niet. U bent niet uit dit land in ieder geval. U komt uit Ohio. Dat is correct. Als dat juist is, sta op. Het is nu allemaal voorbij voor u zowel als voor uw vrouw. Geloof met uw hele hart. Kunt u nu geloven?

Achteraan in deze rij, achterin naar deze kant, kunt u dat Licht daar niet zien hangen? Het is bij een vrouw die lijdt aan een virusinfectie, recht beneden deze rij hier. U bent niet uit deze stad. U bent uit een plaats genaamd Columbus, Indiana. Uw naam is Elizabeth. U woont in een straat genaamd Ohio Street. Uw nummer is 1932, Ohio Street. Ga, geloof. Het heeft u nu verlaten. Heb geloof.

En nu beweegt die Geest. Hij gaat hier deze kant op, naar een man. Er is een of andere verbinding... Nee. Het is... hij komt uit Columbus. En hij lijdt aan een oogkwaal en een zweer. Gelooft u dat de Here Jezus u zal genezen, meneer, u gezond zal maken? En uw kleine neef die daar vóór u zit, het kind van uw zuster. Het had de een of andere soort botziekte en het wil nu niet eten. Het maakt er zoiets als een complex van. Als u gelooft met uw gehele hart kunt u gezond worden. Heb geloof in God. Hoevelen van u geloven nu?

Ik zie daar nog een schaduw van kanker zitten. Als u zult geloven met uw gehele hart, zuster, zal het voorbij zijn. Kunt... Is uw geloof nu voorbij die twijfelgrens? Hoevelen geloven dat hun geloof nu voorbij de twijfelgrens is? Steekt uw handen op. Wat blijft er dan over dan vrij uit te gaan? Het is allemaal voorbij.

Deze kleine meisjes die hier in de stoel zitten; ik ken jullie. Ik kende jullie niet eerder dan sinds gisteravond, maar ik ken jullie nu. Ik vernam vandaag over jullie van mijn vrouw. De naam van jullie moeder is Fulkerson, voordat zij getrouwd was. En dat betreft een ziekte waar niemand iets over weet. Jullie vingers raken gewoon geïnfecteerd en jullie hebben een bloedziekte of zoiets, in jullie handen, en weldra, weet je, vallen bij jullie beiden, kleine meisjes, jullie vingers eraf. Jullie zijn twee mooie dametjes. Ik ken jullie moeder. Jullie grootmoeder werd op een avond genezen toen ik naar haar toeging, zo'n twintig jaar geleden, van t.b.. Dat is juist. Mevrouw Fulkerson. God bestraffe die duivel die jullie mooie kleine meisjes lastig valt. Moge de kracht die Jezus uit het graf opwekte, die zaak uitwerpen en jullie nooit meer last veroorzaken. Ik zeg dat op de autoriteit van Gods Woord. Jullie moeten boos zijn op de duivel. God geeft ons de overwinning; we hebben haar nu op dit moment. "Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof."

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009