VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23   24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Balsem in Gilead" door William Branham 7 Juli 1959 p 66

U zult een operatie hebben voor die tumor, als God het niet van u wegneemt. Gelooft u dat Hij het zal doen? In orde, hef uw hand omhoog en ontvang de Here Jezus als uw Genezer en ga gelovend.
Gelooft u dat die rugklachten u zullen verlaten? In orde. Begin op u weg, verheugend. Gelooft u daar buiten? Bent u tevreden dat Jezus Christus, de Zoon van God..? Uw rugklacht heeft u ook verlaten, dus kunt u gewoon op weg gaan verblijdend en gelukkig en gelovend. Hartkwaal, zenuwachtigheid, ga gewoon door zeggend: "Dank U Here, voor het gezond maken van mij."
Gelooft u met geheel uw hart? Hoeveel geloven? Hoeveel daar buiten? Is er balsem in Gilead? Is er ook hier een Heelmeester? Hij is de grote Heelmeester, de Zoon van God.

Enigen van u zieke mensen… Wat u op de draagbaar, stretcher, wat het ook is. Dat is de enige die ik op dit moment zie. Gelooft u wat u ziet dat het God is? Als ik u kon genezen, dame en u van die stretcher kon halen, dan zou ik het doen. Maar ik kan het niet. Ik ben een mens. Maar gelooft u dat Jezus Christus het kan doen? Als Hij mij door Zijn Heilige Geest zal openbaren waarom u daar ligt en wat uw probleem is, zult u Hem geloven? Mag Hij het toestaan. Kijk naar mij. Ik zeg dat niet als Petrus en Johannes, maar om uw aandacht te krijgen van de rest van hen, om op ons te zien. Elia zei: "Als het niet was dat ik de aanwezigheid van Josafat gerespecteerd zou hebben, zou ik niet eens naar u gekeken hebben." U bent overschaduwd door de dood. Het is een hartkwaal, een bloedklonter in u hart. Dat is waar. De dokters kunnen er niets aan doen. God kan het! Gelooft u het? Aanvaardt u uw genezing? Sta op dan van uw bed in de Naam van Jezus Christus, ga naar huis en wees gezond. Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is en ik Zijn profeet ben? En u twijfel geen schaduw van twijfel, sta op uw voeten en neem u bed op en ga naar huis. Doe het en twijfel niet, u zult.. O, u kunt opstaan. Kom daarvan af. In de Naam van Jezus Christus, geloof het. Daar is ze, opgericht.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009