VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23   24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Als ik mijn wegen overdenk" door W. Branham gehouden op 14 Aug. 1959

De blinde man kreeg zijn gezichtvermogen en verheugt zich. Laat ons op onze voeten staan en verblijden in de Here en zeggen: "Dank de Here voor Zijn goedheid." ..?..

U, bent u de zieke? Bent u degene om voor gebeden te worden? Gelooft u mij als een dienstknecht van God? Gelooft u mij? Gelooft u dat God mij gezonden heeft voor dat doel? Is het een getuigenis tot de mensen dat God God is? Gelooft u dat? Gelooft u? Als ik u vertel wat er verkeerd met u is.. zal het u sterker maken? U bent diabetes, denkt u dat het genezen zal worden? Ja, u bent niet van hier. Nee, u komt uit Kentucky. Dat is juist. U bent hier op bezoek. U heeft hier een dochter, een stad dat Dayton genoemd wordt. Dat is juist. Ze heeft een bloedklont. U bidt daarover. U naam is Mevrouw Houston. Dat is juist. Ga terug. Jezus maakt u gezond. Ga op uw weg en verblijdt u en draag de Naam van de Here uit. Gelooft u met heel uw hart?
Wat dan over u in de rolstoelen? Één vrouw staat. Iedereen staat behalve één. Zeg, de dame daar liggend met haar hand omhoog. Hierheen in de rol.. hierheen in de stoel. U die bloedingen heeft hier. Gelooft u dat God deze bloedingen van u wegneemt? Heb geloof in God. Sta op uw voeten. Jezus Christus maakt u gezond. Kom van uw stretcher. Gelooft dat God.. Daar is ze op haar voeten, ieder van u. Iemand anders die genezen wil worden? Sta op uw voeten, iedereen van u.
In de Naam van Jezus Christus, mag de kracht van de duivel bestraft zijn en mag God…?

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009