VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23   24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Het planten van de wijnstok" door W. Branham gehouden op 20 September 1959 par. 61-62

Ik geloof dat u ook uw hand opstak dat wij vreemden voor elkaar zijn. Juist. [De zuster zegt: "Dat deed ik." -- Vert.] In orde. Als de Here Jezus nu iets aan mij kan openbaren wat verkeerd met u is, of een bepaalde zaak, zult u dan geloven dat deze levenslijn, dat de gemeente werkelijk in God is geplant? Jezus zei: "In die dag zult u weten dat Ik in de Vader ben, dat de Vader in Mij is en Ik in u en u in Mij." Zie? Het is dat leven van God dat rechtstreeks stroomt door de Naam van Jezus Christus, rechtstreeks de gemeente in, ziet u, ons één makend. Wij zijn ranken, Wij zijn vertegenwoordigers van Hem. Als u dat gelooft zal dat probleem met uw voeten u verlaten. Kunt u dat geloven? [De zuster zegt: "Ik geloof. Ik geloof." -- Vert.] In orde. Goed. U kunt het krijgen. En uw man daar zou ook genezen zijn. Gelooft u dat hij dat kan zijn, van de hernia? ["Ja."] En u, meneer, gelooft u dat u genezen kunt zijn? ["Amen."] Mm, doet u dat? U hebt ook een dochter [De broeder schreeuwt het uit: "O, Jezus, Jezus!" -- Vert.] Ze heeft een geest van een bepaald soort geestelijk probleem. U komt uit het noorden, toen u deze kant opkwam. ["O, in de Naam van Jezus!"] U komt via de snelweg. U komt uit Austin. Uw naam is mevrouw Wyatt. ["Dank U, Here Jezus. Dank U, Here Jezus."] Dat is ZO SPREEKT DE HERE. ["O!"] Ga nu terug naar Austin en wees genezen en word gezond gemaakt. God geeft u het verlangen van uw hart.

Indien gij kunt geloven zijn alle dingen mogelijk. Het leven van... het leven van Christus in de rank. De rank is niet de Branham-tabernakel. De rank is niet William Branham. De rank is een ieder die uit z'n ongeloof wil worden weggeplukt om in Hem te worden geplant.

Ik geloof dat u ook uw hand opstak dat wij vreemden zijn. Ik ken u niet. God kent u wel. U bent hier niet voor uzelf. Het is voor het kind. Ik zie het licht hangen over het kind. Als God aan mij zal openbaren wat er met uw kind verkeerd is, zult u dan geloven dat ik Zijn profeet ben en geloven dat ik u de waarheid vertel? Dat zult u? Het kind heeft een hartkwaal. Het heeft iets met een klep, zei de dokter. Het werd onderzocht. Hij wil het direct doorsturen naar de kliniek. Dat is juist. U komt hier uit Jeffersonville, aan de overkant van de straat, Fultonstraat. Dat is waar. En uw naam is mevrouw Berkhart, Irene Berkhart. Keer terug en geloof voor de kleine, het zal gezond worden. "Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk."Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009