VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "de poorten van de vijand bezittend" gehouden door William Branham 8 November 1959 par. 133

Gelooft u? Wat u, één van u mensen daar? gelooft u?
Kleine dame daar zittend, donkerharig, heeft epilepsie. Gelooft u dat God u zal gezond maken? Neemt u het aan? In orde, als u het doet, zal Hij het doen.
Hier zit een prediker, wil en dichter wandel met God hebben. Is het niet? Gelooft u dat God het voor u zal doen? Hef u hand omhoog en zeg: "Ik aanvaard het." Ah-ha.
Deze dame die hier zit die haar hand neerlaat, ze heeft geestelijk probleem waar ze overdenkt. Dat is juist. Hier is een kleine dame zich afvraagt of ze haar baby krijgt. Dat is juist. U bent in één van mijn samenkomsten geweest. En ik beloofde u, door God, een baby, Deed ik het? Helemaal juist. Dan, ga naar huis en krijg het. Maakt u zich er geen zorgen meer over.

Gelooft u met geheel uw hart, u allen? Ieder van u gelooft? Het zaad van Abraham zal de poort van de vijand in bezit nemen. Bent u zaad van Abraham door Jezus Christus? Hef uw handen omhoog als u het bent. Leg dan uw handen op uw buurman, op uw buurman, op elkaar. Leg uw handen op elkaar. Bezit de poort nu! Het is van u. Het behoort u toe! Het gebed des geloofs zal de zieken gezond maken. God zal hen oprichten. Helemaal juist, bid op uw eigen manier. Bid op de zoals u dat doet in uw kerk. Bid voor de mensen die met u zijn. Leg gewoon uw handen op elkaar en bid!

Here Jezus, we komen in de grote Almachtige Naam van het Koninklijk Zaad van Abraham, Die hem belooft was op de berg toen U in een lam voorzien had en u een lam in de wildernis plaatste, een mysterieuze zaak, hetzelfde als U deed met deze eekhoorntjes gisteren. Ik bid, O Here God, dat u kracht zult zenden, een geloof, en laat elke zaad.. ik weet dat ze het zullen, Here, omdat u zei: "Het zaad van Abraham.." En als er iemand hier is die zich voordoet om zaad te zijn en geen zaad is, vergeef hun bedoeling.. of hun voordoen en mag de Heilige Geest precies nu hun ziel in vlammen zetten door levend geloof. Laat de Heilige Geest in elk hart bewegen en iedereen hier genezen. Ze hebben hun handen op elkaar. De Koninklijk Zaad van Abraham zegt: "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen zullen ze herstellen."

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009