VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Geïdentificeerd met Christus" door William Branham gehouden op 20 December 1959 par.98-102

Hier recht naar mij kijkend, is een kleine vrouw die haar hand op deze manier omhoog had, terwijl zij bad, enige minuten geleden. En zij bidt voor iemand anders dan zij zelf. Ik heb de vrouw nog nooit in mijn leven gezien voorzover ik weet. Zij is een volkomen vreemde voor mij. Maar zij bidt voor haar dochter over een operatie. U bent niet eens uit dit land; u komt uit Texas. Dat is ZO SPREEKT DE HEERE. Hebt u een gebedskaart? Nee? Wel, u hebt er geen nodig. Geloof met uw hele hart.

Hoe wist ik waar u over bad? Kunt u niet zien dat de God des Hemels de geheimen van het hart openbaart? Zei Daniël dat niet in zijn dag? God openbaart de geheimen van het hart.

Er zit daar een vrouw naast u. Zij was er zo blij over. Zij had hartklachten en wil dat er voor haar gebeden wordt. Dus als u gewoon uw hand op haar wilt leggen. Goed. Nu, gaat u terug naar Chicago en wees gezond. Amen! Ik ken de vrouw ook niet, weet niets van haar af. Maar God kent u! Ziet u, Hij maakt Zich bekend onder ons." Als gij kunt geloven zijn alle dingen mogelijk."

Deze kleine Joodse vrouw die hier zit; zij bidt ook. Dat is juist. U was aan het bidden dat ik iets tot u zou zeggen. Ik zag uw problemen vanmorgen, maar ik noemde het gewoon niet. Maar die voeten waar u last van had, die zullen in orde komen; dus maakt u zich geen enkele zorg meer over...

Gelooft u ook, kleine dame die hier zit? Gelooft u dat ik Zijn profeet ben -- Zijn dienstknecht? Ik ken u niet; God kent u. Maar als Hij Gods Geest is die met ons is, dan zal Hij doen zoals Jezus, u was aan het bidden en het schijnt alsof ik tot u getrokken werd. Daar is de Engel van de Heer bij haar. Als u zult geloven, zal uw hartkwaal ophouden en de gewrichtsontsteking. Uw naam is mevrouw Wisdom. Dat is waar. Ga terug en wees gezond, mevrouw Wisdom. Ik heb de vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Maar Hij is God als u het maar gewoon zult geloven.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009