VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Tot Wie zullen we gaan" door W. Branham 4 Juni 1960 par. 241-249

Ik kan de dame nu zien. Ze wil dat ik voor haar ogen bid. Ze heeft iets wat verkeerd is met haar ogen. [De zuster zegt: "Dank U, Jezus. Dank U, Jezus."] Nu, dat was geen raden. Dat is waar. ["Dank U, Jezus. Dank U, Jezus."] Haar gezicht vermindert en ze wil dat er voor haar ogen gebeden wordt. Dat is de waarheid. Dat is... Als dat waar is, wuif die zakdoek naar hen, zuster. ["Prijs Uw Naam, Here."]

Ik heb haar nooit eerder in mijn leven gezien. Wat deed dat? Wat deed dat? [De zuster zegt: "Dank U, Here. Dank U, Jezus."] Ze lijkt een aardig persoon te zijn. Denkt u dat ik dat raadde? In orde, we zullen zien. ["Heer, wij prijzen Uw Naam vanavond, Jezus."] Nu, dame...

Zodat alle achterdocht uit deze kerk mag worden weggenomen van nu af aan, dat wanneer broeder Ruddell dat predikt: "Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer", dat het door deze kansel bekend mag zijn geworden dat Christus Jezus Zijn heerlijkheid heeft gemanifesteerd en bewezen heeft dat het zo is. [De zuster zegt: "Ja, Here. Dank U, Jezus."]

Ja, ik zie dat ze... Haar ogen worden slecht. Het is een stigmatisatie in haar ogen. [De zuster zegt: "Dank U, Jezus."] Dan is er nog iets verkeerd met haar. ["Dank U, Jezus."] Ze heeft een... Ze heeft een bepaald soort operatie ondergaan. ["Dank U, o Here Jezus. O!"] Dat heeft veel lidtekenweefsel veroorzaakt. Ze komt niet uit deze stad; ["Dank U, Here."] ook komt ze niet uit deze staat. ["O!"] Ze komt uit Kentucky. Dat is waar. En ze heeft een dochter waar ze gebed voor wil. ["Dank U, Jezus. Halleluja! Halleluja!"] Een klein meisje, ongeveer acht of tien jaar oud. ["O!"] Ze wil gebed voor die dochter omdat de dochter een operatie moet ondergaan. ["Dank U, God. Dank U, Jezus."] Dat is ZO SPREEKT DE HERE.

Kijk of dat waar is of niet. Was dat waar, dame? Als dat waar is, wuif die zakdoek opnieuw naar de mensen. [De zuster zegt: "Dank U, Jezus. Ze is pas zes jaar."] Het is een klein meisje. In orde.

Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw naam is. [De zuster zegt: "Ja, Here. Ja, God."] Als God... Hier, ik zal u iets anders tonen. Hier komt een man naast u staan, dat is uw echtgenoot. ["Dank U, Jezus. Dank U, Jezus."] Hij zit hier op die plaats. Dat is juist. ["Dank U, Jezus. Dank U, Jezus."] Hij heeft ook genezing nodig. Hij heeft reuma gekregen. Dat is waar. ["Dank U, Jezus."] Uw naam is Camper. ["Dank U, Jezus."] Dat is juist. En u komt uit Kentucky. Ga terug naar Kentucky en ontvang... Neem die zakdoek en leg hem op het kind. [De zuster roept het uit: "O!"] Geloof met heel uw hart; ze heeft geen operatie nodig. Amen. Gelooft u met heel uw hart? ["O!"]

Dat is bijna een encyclopedie van het leven van de vrouw. Ik steek mijn handen op, ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. Juist.

Ziet u wat hij aanraakte? Wat deed hij? Hij raakte de Hogepriester aan. Hij beroerde Diegene die kan worden aangeraakt door de gevoelens van onze zwakheden. Amen.

Nu, genezing is Gods eigen getuigenis, Zijn eigen glorie.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009