VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Overtuigd dan bezorgd" van William Branham 10 Juni 1962 par. 176-182

Er is een dame, die achter mij zit, zij heeft een hartkwaal. Zij zit precies achter mij. Ik ken haar niet. Zij staat voor mij. Het is een vrouw van middelbare leeftijd. Ze komt hier niet vandaan. Ze komt uit Virginia. Mevrouw Stocks, Jezus Christus maakt u gezond. Zij zit hier precies binnen. Dit is zij, hierzo. Geloof? Gelooft u? Indien gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk.

Wat denkt u er over, dame? Zij u en ik vreemden voor elkaar? Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? Doet u dat? U hebt een ziekte in het hoofd. Zo is het. Uw naam is mevrouw Moore. Als dat juist is, steek uw hand op. Ga naar huis en wees genezen.

Gelooft u? Nu, er verscheen iemand voor mij hier, hier is het. Iemand. Het is een vrouw. Zij heeft kanker aan de borst. Mevrouw Rhodes, geloof in de Here Jezus Christus. Ik ken de vrouw niet. God kent haar. Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Dat is waar.

Een man zit ginds te bidden uit Tulsa. Meneer Harwood, geloof u in de Here Jezus Christus. Ga heen, wordt genezen. Heb geloof. Ik ken de man niet. Ik zag hem nooit in mijn leven. Wij zijn vreemden, maar dat is waar. Waarom? Hij raakte Iets aan!

Ben u overtuigd? Bent u er van overtuigd, dat God Zijn Woord houdt?

Als u overtuigd bent... Hoevelen van u hebben een nood? Nu zeker, zoals de vrouw dacht bij de bron... vraag deze mensen, ga met ze praten, waar ze... Ik zie er nog één. Ja, nog één. Luister. Kijk of dit waar is of niet.

Nu, er cirkelt door het gebouw... Het hele gebouw is gezalfd, de hele plaats. Ik ben er van overtuigd dat de tegenwoordigheid van Jezus Christus elke persoon hier zal genezen. Hebt u dezelfde overtuiging? Bent u er van overtuigd dat ik u de waarheid vertel? Dat God betuigt dat ik u de waarheid vertel? Dan beveel ik dat u gaat staan en uw genezing aanvaardt in de Naam van Jezus Christus. Als u overtuigd bent, hef uw handen omhoog tot Hem en prijs Hem.

Hemelse Vader, moge de Heilige Geest dit gebouw vervullen tot ze er van overtuigd zijn, dat satan verslagen is in Jezus Christus' Naam.

Satan kom uit van deze plaats. Wij zijn er van overtuigd dat dit Jezus Christus... is en het zal gescheiden. God zegene u nu.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009