VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit ťťn fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Invloed" door William Branham 14 November 1963 par. 221- 229

Die kleurlingdame die daar achter zit en naar hem kijkt, u hebt hartproblemen. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Zeker. Gelooft u? [De zuster zegt: "Amen." -- Vert.] In orde, u kunt uw genezing hebben.

Gelooft u dat Hij dezelfde is, gisteren en...

Die man, die blanke man met zijn hand omhoog, gelooft u dat ik Gods profeet ben, Zijn dienstknecht? Ik ken u niet. U bent een vreemde voor mij. Hebt u een gebedskaart of iets? U bent eenvoudig een man die hier zit. In orde meneer, u hebt een tumor in uw keel. Dat is waar. Is dat juist? Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? Gelooft u mij met geheel uw hart? U hebt nog iets, u hebt een last op uw hart. Het betreft een klein meisje, uw kleinkind. Er is iets verkeerd met haar hand. Dat is juist. Is dat waar? Er is een goede verbinding. Een ogenblik. U komt niet hier vandaan. U komt uit Connecticut. En uw naam is Wilson. Uw voornaam is Art. Art Wilson. Dat is exact juist. Is dat waar?

Gelooft u het? [De samenkomst zegt: "Amen." -- Vert.] Juist!

Daar zit een dame achter, een kleurlingdame, het lijkt erop of ze een gele jas draagt, ja, zacht geelgroen. Ze bidt. Hebt u een gebedskaart? [De zuster zegt: "Heb er geen nodig!"] Hebt u geen gebedskaart? Die hebt u niet. Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben? Ik ben een totaal vreemde. We zijn twee rassen van mensen. U, maar u bidt. Dat bent u. Ja. Gelooft u dat God mij uw probleem kan vertellen? U hebt een tumor. Dat is juist. U hebt ook iets op uw hart. U bidt. Het is een vriendin die een nierkwaal heeft. Als dat waar is, steek dan uw hand op. In orde. Nu kunt u uw verzoek hebben.

Ik daag uw geloof uit! Wat is het? Toen de profeet zag dat hij in de tegenwoordigheid van God was, vernederde hij zichzelf. Kijk, eerst vernederde hij zich, toen reinigde het vuur hem. En nadat het vuur hem had gereinigd, was het een gereinigde Jesaja. Toen hij de stem van God hoorde die zei: "Wie wil voor Mij gaan?", kwam hij in actie: "Hier ben ik, zend mij." Oh!

Toen de kool van vuur de profeet had aangeraakt,
Die hem zo zuiver maakte als maar kon,
Toen de stem van God zei: "Wie wil voor ons gaan?"
Toen antwoordde hij: "Meester, hier ben ik, zend mij."

Amen. Dat was de roep van de gereinigde Jesaja, nadat de Heilige Geest hem had gereinigd. Hij had geen enkele seminarie-ervaring nodig, hij had geen enkel boek met ervaringen nodig. Hij was door Gods vuur gereinigd en geroepen om in actie te komen. Wat was het? Toen hij God in actie zag, kwam hij in actie.

Wij zien God in actie. Het is tijd voor de gemeente om in actie te komen en voorbeelden te zijn van wat God is. Gelooft u dat? ["Amen."] Hoevelen willen al uw fouten en alles nu belijden en zeggen: "God, reinig mij?" (Piano, jonge man.)

Toen de kool van vuur de profeet had aangeraakt!

Laten we opstaan. Ik zal nu meteen stoppen, het wordt laat. Geloof nu met geheel uw hart.

Ik wil dat u uw hoofden buigt. Onthoud, nadat hij God had gezien! Daar is het opnieuw. Amen. Nu kan er van alles gebeuren. Van alles kan gebeuren.

Toen de kool van vuur de profeet had aangeraakt,
Die hem zo zuiver maakte als maar kon,
Toen de stem van God zei: "Wie wil voor ons gaan?"
Toen antwoordde hij: "Hier ben ik, zend mij."

Spreek, mijn Heer (hef uw handen nu op), oh, spreek, mijn Heer,
Spreek en snel zal ik U antwoord geven.
Spreek, mijn Heer, spreek mijn Heer,
Spreek en ik zal antwoorden: "Heer, zend mij."

Oh, miljoenen sterven nu in zond' en schande (kijk op uw straten),
Oh, luister naar hun droef en bitter geschrei;
Oh, haast u, broeder, haast u tot hun redding,
Antwoord snel: "Meester, hier ben ik."

Spreek, mijn Heer (meen het nu echt), spreek, mijn Heer;
Spreek en snel zal ik U antwoord geven.
Spreek, mijn Heer, spreek mijn Heer,
Spreek en ik zal antwoorden: "Heer, zend mij."

Laten we onze handen op ons hart leggen, terwijl we het neuriŽn. Doe uw belijdenis, zeg: "Here, ik ben een man met onreine lippen. Ik ben een vrouw met onreine lippen." Laten we een echte belijdenis hebben, dan zullen we een echte opwekking hebben. Word eerst gereinigd. Merk op dat de profeet eerst moest worden gereinigd. Het vuur trof hem, toen kwam hij in beweging. "Here, geef mij een doel in mijn hart. Plaats iets in mij wat ik nog niet heb, Here. Leg Uw liefde en vuur binnenin mij en zend mij dan." Doe nu uw belijdenis, geloof God met uw hele hart.

Spreek, mijn Heer, spreek mijn Heer,
Oh, spreek en snel zal ik U antwoord geven.
Spreek, mijn Heer, spreek mijn Heer,
Spreek en ik zal antwoorden: "Heer, zend mij."

[Broeder Branham begint te neuriŽn -- Vert.]
Die hem zo zuiver maakte als maar kon,
Toen de stem van God zei: "Wie wil voor ons gaan?"
Toen antwoordde hij: "Meester, hier, zend mij."

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009