VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Invloed" gehouden door W. Branham op 15 febr. 1964 par. 184-193

De man precies naast hem lijdt aan een hartkwaal. Gelooft u dat God u van uw hartkwaal kan genezen, meneer? Ik ken u niet. U bent een vreemde voor mij. Is dat waar? U bent een vreemde. Wel, luister. Als God mij zou vertellen wie u bent, zou het u helpen? Kunt u mij goed horen? Uw naam is meneer Blackwood. Gelooft u dat Hij me kan vertellen waar u vandaan komt? U komt uit Riverbank, Californië. Als dat waar is, ga op uw voeten staan. Ik heb hem nog nooit in mijn leven gezien. In orde.

God zegene u, meneer. Uw geloof heeft u gezond gemaakt. Die dame die daar vlak naast u zit, heeft een zenuwkwaal. Wilt u genezen worden van uw nerveusheid? Steek uw hand op als u dat wilt. Leg uw hand op haar, meneer, zodat ze gezond zal zijn.

De dame die nu naast u zit, heeft suikerziekte; met een rode jurk aan. Zij wil ook dat er voor haar gebeden wordt. Ziet u, zij wil dat er voor haar wordt gebeden. Heb geloof.

Hier is een dame die ver achterin zit. Zij is gereed voor een operatie. Als ze maar kan... O, God. Zij heeft een verzakte baarmoeder. Haar naam is mevrouw Maxwell. Geloof, sta op, ontvang uw genezing, mevrouw. U hebt geen gebedskaart, is het wel? U hebt geen gebedskaart? Goed. U hebt er geen nodig. Steek uw hand op, als dat waar is. Ik ken u niet. Als dat juist is, zwaai met uw hand. Wij zijn vreemden voor elkaar, zwaai uw hand op deze manier.

Wat raakte zij aan? Zij raakte mij nooit aan.

Meneer Stewart, zou u ook genezen willen worden -- nerveusheid -- en geloven dat God u in orde zal maken? Ik ben een vreemde voor u, maar dat is wie u bent. En u lijdt aan nerveusheid. U kunt zich nauwelijks bedwingen. Ga op uw voeten staan en ontvang uw genezing in de Naam van Jezus Christus.

Hier is een dame die daar achter u zit. Zij heeft ook last van nerveusheid. Er is iets verkeerd met de spieren in haar lichaam. Zij gaat het missen en... Mevrouw Newell, sta op als dat uw naam is en als u dat bent; geloof! [De zuster roept het uit -- Vert.] Gelooft u? [De samenkomst zegt: "Amen." -- Vert.] Jazeker. Hier is een dame die hier vlakbij zit. Zij heeft een hartkwaal en hoge bloeddruk. Gelooft u dat het waar is, zuster? Sta op, als het zo is.

De dame die daarginds naast u zit, zij heeft problemen in haar borst. Als dat zo is, sta op.

Vertel de dame naast haar dat zij gezwellen heeft op haar gezicht die op tumoren lijken. Als zij daarvan genezen wil worden, zeg haar dan op te staan en het te accepteren.

1Nu is er hier binnen een groep van u die bij dit altaar behoorde te zijn om de Heilige Geest te zoeken. Dat is "ZO SPREEKT DE HERE." Begrijpt u wat ik bedoel? Ik ga nog eens deze oproep doen. Dat is het bewijs dat ik u de waarheid aan het vertellen ben. God spreekt hier binnen tot mensen en u bent een beetje in twijfel. Wilt u eerlijk genoeg zijn om uw hand op te steken en te zeggen: "Ja, broeder Branham, ik ben altijd maar een beetje wankel geweest, ik verlang meer van God. Ik weet dat ik van binnen iets mis wat ik had moeten hebben als ik zou belijden de doop van de Heilige Geest te hebben." Steek uw hand op. Wilt u dat doen? Wees gewoon eerlijk met uzelf. De Heilige Geest is nooit verkeerd. Waarom komt u niet en maakt een eind aan die twijfel? Kom!

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009