VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "The oddball" W Branham 14 Juni 1964

Daar is iemand die bij iemand knielt die aan het bidden is, iemand die op een draagbaar ligt. In orde. Gelooft u, dame, dat wat u hebt gehoord de Waarheid is? U gelooft het. Als ik u kon genezen zou ik het komen doen. Maar u bent al genezen door Christus, ziet u. U moet het slechts geloven. Die dame, die daar staat te bidden, bad voor u, dat u aangeraakt mocht worden. Ik ken u niet, maar God kent u. U bent ook van buiten de stad. Dat is waar. U komt uit Illinois. Dat is precies juist. De stad heet East Moline, Illinois. (De zuster zegt: "Dat is de stad waar ik ben geboren." - Uitg.). U lijdt aan kanker. U bent de vrouw van een voorganger. Gelooft u? ("Ja"). U zult sterven, zoals u daar ligt. Waarom accepteert u Hem niet vanavond en zegt: "Ik kan in mijn hart, met mijn geloof uitkomen boven ieder ding dat hier is, ik geloof dat ik genezen ben. Ik ben in de Tegenwoordigheid van God." Sta op, geloof en ga naar huis en wees gezond. Daar staat ze.Gelooft u allen met geheel uw hart? (De samenkomst verheugt zich - Uitg.). Laten we God prijzen.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009