VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
Uit de preek "Diepte roept tot de diepte" van William Branham 24 Juni 1954

Nu zuster, ik wil slechts een moment met u spreken. We zijn vreemden, veronderstel ik. Maar Jezus Christus kent ons beiden. En dit is onze eerste ontmoeting op aarde. Maar Hij kent u, en Hij voedde u uw hele leven. En Hij kent mij. En als ik, uw broeder, door Zijn genade, door een Goddelijke gave, waar ik niets mee te maken heb… Toen ik geboren was als een kleine baby, het eerste ding dat ik kon herinneren was een visioen. Nu, ik wil dat u deze kant op kijkt slechts voor een moment. Natuurlijk bent u ziek. En u lijdt aan.. een toestand dat.. het is een donkere geest om u heen, het is de dood. En het is een vorm van kanker. En de plaats van de kanker is aan de borst. En u bent.. kijkend naar een sterk iemand die u onderzoekt, en het is… U heeft een breuk. En de breuk is in de darmen. En u heeft ook een maagkwaal, een ernstige hartkwaal die veroorzaakt dat u flauwvalt. Hier een paar dagen geleden zat u op de rand van een bed en raakte bijna buiten bewustzijn, kijkend naar uw raam. Zijn deze dingen de waarheid? Dat… alles de waarheid. Wel, wat het ook was, het heeft u verlaten.
Wat denkt u wie het was die uw leven kende? Was het Jezus Christus? Accepteert u dat? Dank u. U bent gewillig. U weet dat Iets Bovennatuurlijk hier is. En als u gelooft dat het Jezus Christus is, zoals ik het uit het Woord gepredikt heb, en u geloof t dat het de Here Jezus is? Ik weet dat het een donkere geest is. Ik zie het nog bij u hangen. Het is iets erg serieus. Ik zie u… Uw naam is Eva. En uw achternaam is York. En u woont in deze stad. En uw huisnummer is 613 Sixth Street. Is dat juist? U gaat gaat naar huis om gezond te zijn. In de Naam van Jezus Christus mag ze naar huis gaan en gezond zijn.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009