VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
vrouwenhaar

      
"Iedere man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
Maar iedere vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden was. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke. (1 Kor.11-4-6 St. Vert.)

Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?
Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar tot een deksel haar is gegeven? Doch indien iemand twistgierig schijnt te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de gemeenten Gods." (1 Kor. 11:14-16 St. Vert.)


_________________________________________________

Uit de preek "
Hebreeën, vragen en antwoorden, deel 3"
(van William Branham)


Let nu op:

Leert ook de natuur zelf u niet... (dit is dat veertiende vers)... dat het een schande is voor een man om lang haar te hebben? (Dat behoort tot een vrouw.)
Maar als een vrouw lang haar heeft, dat het een eer voor haar is...


Nu, waar spreekt hij over? Een hoed die u Katholieke mensen in de kerk draagt? Inderdaad niet! Een kleine bedekking boven op uw hoofd, met een zakdoek? Hij spreekt over uw haar!

Nu! En als een vrouw haar haar afknipt, knipt zij haar heerlijkheid af en wordt het haar niet toegestaan naar het altaar te gaan en te bidden. U... precies wat hier staat; "Is het betamelijk voor een vrouw om te gaan bidden met het hoofd onbedekt?" Er staat hier: "Wel, als zij haar haar afknipt, laat haar dan ook glad geschoren worden." En als zij geschoren wordt, staat er dat het een schande voor haar is, het is een schande voor een vrouw om dat te doen. En dan staat er: "Zij behoort gedekt te zijn." Nu, ik lees gewoon de brief van Paulus. U allen, het is aan u om het te zien.

Maar als de vrouw lang haar heeft, is het een eer voor haar; want het haar is haar tot een dekking gegeven.

Staat er dat haar een hoed moet worden gegeven? U Katholieke mensen of u Protestanten, één van beiden, die naar de kerk gaat en een hoed wil dragen en zegt: "Wel, ik ga naar de kerk, ik moet een hoed opzetten." Nee, u moet uw haar laten groeien. Dat is het verschil. Ziet u?

... want het haar is haar tot dekking gegeven... (en het is een schande voor haar om naar de gemeente te komen zonder gedekt te zijn, om naar het altaar te gaan om te bidden.)
Maar als iemand schijnt twistgierig te zijn,... (Ik geloof niet dat ik het woord 'contentious' kan uitspreken; u weet wat twistgierig is.) wij hebben zulke gewoonten niet, noch de gemeente Gods.

nu, als u erover wilt redeneren, redeneer met Dat. Goed, u wilt erover twisten. "O, het maakt geen verschil. Laat ze maar doorgaan. Wel, ik geloof dat het niet belangrijk is. Ik... Het gaat er niet om hoe het haar is, hoe dan ook, het gaat erom hoe het hart is." Dat is waar, als het hart recht is, zal het haar goed zijn.

Ga door, u wilt twistgierig zijn. Paulus zei: "Wij hebben zulk een gewoonte niet, noch de gemeente Gods."


uit de preek"Buiten de legerplaats gaan"van William Branham

Bijvoorbeeld -- ik wil niet iemands gevoel kwetsen, maar overal door het land heb ik de vrouwen veroordeeld voor het dragen van kort haar. Dat is de Bijbel. Ik heb de vrouwen veroordeeld voor het dragen van broeken, het gebruiken van make-up; maar elk jaar wordt het erger. Het toont dat er ergens nog een vinger is die hen een andere richting opwijst. En ze komen er niet doorheen, tot Christus.

Ze zeggen: "Wij behoren tot de kerk; onze kerk gelooft niet..." Het maakt geen verschil wat uw kerk gelooft, God zei: "Het is fout!" Wanneer ze doorgedrongen waren tot Christus, zouden zij daarmee stoppen, en niet alleen dat, maar de mens zou zijn positie innemen als hij doorgedrongen was tot Christus en zou daar tegen zijn. Mannen zouden hun vrouwen niet op zo'n manier laten handelen. Een echte man wil niet dat zijn vrouw zich zo gedraagt.

uit "Het tijdperk van Laodicea" van William Branham

Kijk eens goed om u heen. Let op de mensen, die voorbijkomen. Kunt u uit de menigten, die u ziet diegenen eruit halen die het aanzien van een Christen hebben? Let erop hoe ze zich kleden, hoe ze handelen, hoor hoe ze praten, kijk waar ze heengaan. Er zou toch zeker werkelijk iets moeten blijken van de nieuwe geboorte onder al degenen, die u ziet voorbijgaan. Maar er zijn er slechts weinig. Toch vertellen de fundamentalistische kerken ons, dat ze miljoenen geredden, en zelfs met de Geest vervulden, tellen. Met de Geest vervuld? Kunt u vrouwen met de Geest vervuld noemen, als ze rondlopen met kortgeknipt krulhaar, korte en lange broeken, topjes en slipjes, en als een Izebel opgedirkt zijn? Als dezen zijn getooid in de waardige kleding, zoals het Christenvrouwen betaamt, zou ik niet graag bedenken wat ik zou moeten aanzien als men onbetamelijkheid zou tentoon spreiden!

Nu ben ik er mij van bewust, dat de vrouw zelf niet uitmaakt hoe de mode is. Dat wordt door Hollywood gedaan. Maar luistert toch dames, men verkoopt nog steeds stoffen en naaimachines. U behoeft niet alles te kopen wat in de winkels te krijgen is en dat als excuus te gebruiken. Ik ben doodernstig in deze zaak. Hebt u nooit het Schriftgedeelte gelezen dat zegt, dat iedere man, die een vrouw aanziet om haar in zijn hart te begeren in zijn hart reeds overspel met haar heeft gepleegd? En moet u er dan zo bij lopen zodat u daar aanleiding toe geeft? U zou hierdoor samen met hem deel hebben aan de zonde, ook al was u een echte maagd, die dergelijke verlangens niet kent. Toch stelt God u ervoor aansprakelijk en u zult erom veroordeeld worden.VORIGE PAGINA     |  

HOME      lijst onderwerpen    TOP   

________________________________________________________

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009