VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
vrouwenkleding

      
Niet alleen van brood zal de mens
leven, maar van Alle Woord, dat uit
de mond van God uitgaat. (Matt. 4:4)
"Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar - zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen - door goede werken." (1 Tim.2:9+10)

"Evenzo gij, vrouwen….. Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God." (1 Petr. 3:3+4)

"Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is."(Gen.35:4)

"De HERE nu zeide tot Mozes: 'Zeg tot de Israelieten: gij zijt een hardnekkig volk. Indien Ik ook maar een ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal Ik zien, wat Ik u doen zal'. En de Israelieten onthielden zich van sieraad, van de berg Horeb af." (Ex. 33:5-6)

____________________________________________

uit de preek
" Het rode flitsende licht van het teken van Zijn komst"van William Branham

U zegt: "Nu, broeder Branham, ik ben net zo zedig als ik maar..." Geen twijfel daarover, maar, mijn zuster, weet u dat u zich op de dag van het oordeel zult moeten verantwoorden wegens het plegen van overspel wanneer u zich daar zo aanbiedt dat de mannen naar u kijken? Hij zei: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart en zal zich daarvoor moeten verantwoorden." En misschien hebt u de daad niet gepleegd maar als u Satan toestaat om die geest op u te brengen terwijl de natuur zelf u behoorde te leren dat het fout is... Zonder de Geest van God, behoorde de natuur dat te doen, u te leren dat het verkeerd is.

Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.(Gen. 6:1-2)

Zij namen zich daaruit vrouwen, niet echtgenotes. Ze namen ze gewoon zoals ze waren, in vrije liefde, zoals zij vandaag hebben. Met andere woorden, zij waren in die dag precies zulke minnaars als tegenwoordig. Ze handelden op elke wijze dat ze maar wilden en namen elke vrouw die ze maar konden.

Nu let op! We ontdekken dat dat vandaag hetzelfde is. We zien in de geschiedenis dat ze zo'n sexuele aantrekkingskracht hadden dat de zonen Gods vrouwenbeelden voor zich gingen maken, van Venus enzovoort. Ziet u? Ze maakten zich beelden en bogen zich ervoor.

Wanneer u zegt: "Broeder Branham, we hebben dat soort dingen vandaag niet; u zou dat niet kunnen vergelijken met deze dag!" Neemt u me niet kwalijk. Ik geloof dat het vandaag nog erger is dan toen.

Wat zien wij? Televisie. U kunt zelfs geen krant meer pakken, die niet vol is met vrouwen; knappe vrouwen op elke whisky-verpakking, in tijdschriften, sexy, immoreel gekleed. Heel de T.V. is zo -- overal staat een of andere sexy geklede vrouw, een of andere knappe vrouw. En we ontdekken het in de sigaretten-advertenties; bij alles wat u maar kunt zien ontdekt u de een of andere aantrekkelijke vrouw. U kunt zelfs geen advertentie van een paar zijden kousen zien of u ziet daar een paar dunne benen doorheen. Dat is waar. Maar wat betekent het? Waarom gebeurt het?

O, wat zullen we doen? U kunt zelfs niet op straat lopen of u ontdekt... kijk op straat, ga de stad in en u ziet het zich tentoonstellen van de vrouwen, hoe zij zich kleden. Een vrouw zou zich zeker moeten schamen als ze zo in haar slaapkamer stond! Maar ze lopen zo naar buiten de straat op met zulke strakke en spaarzame kledingstukken aan dat het... En ginds op die badstranden dragen ze die kleine "kini's", of hoe ze dergelijke dingen ook noemen, en zulk soort dingen als dat. En ze beseffen niet dat er een boze geest in hen is. En velen van hen zingen in zangkoren. Jezus zei dat dit zou plaatsvinden.

Vrouwelijk vlees, zij zijn vlees en bloed; zij zijn geen goden. Naar mijn mening -- God vergeve mij als ik het fout heb -- is het één grote striptease. U kunt het een man nauwelijks kwalijk nemen, als hij geen Christen is, dat hij zou vallen, en zozeer in verzoeking zou komen dat hij iets verkeerds zou doen, omdat hij zich niet meer zou kunnen beheersen. Het is verbazingwekkend dat er niet meer geweldpleging uit voortkomt, omdat in vele gevallen de vrouwen er aansprakelijk voor zijn. Maar als het niet zo was, hoe zou u het de man kwalijk kunnen nemen? Geef de schuld aan wie de schuldige is.uit de preek"Satan's Eden"van William Branham

Nu, hetzelfde doet ze vandaag. Let erop, afgeknipt haar, geverfde gezichten, sexueel gekleed. Ze doet dat, en ze weet niet dat elk van die dingen in tegenspraak met het Woord van God is. Haar haar af te knippen maakt haar een oneerbare vrouw -- een prostituée. Door korte broeken te dragen, valt zij in schande. Door sexy jurken aan te doen wordt zij een prostituée, en ze weet het niet! Ze doet dat niet vanwege de heiligheid van God, maar vanwege de begeerte van Satan!

Ze veroorzaakte dat haar Adam... Ze veroorzaakte dat haar Adam haar begeerde. Ze deed de kleren uit waar God haar vroeger in Eden in gekleed had, voor haar reis door deze woestijn -- ze deed ze uit. Ze kleedde zichzelf uit, terwijl God haar helemaal in huiden had gewikkeld. Ze is begonnen met elke keer er een beetje af te knippen. Nu, is ze terug waar ze in den beginne was.uit de preek"Is uw leven het evangelie waardig ?"van William Branham

Immoraliteit, wel de wereld is immoreler dan ze ooit was. Naakte vrouwen op de straten, naakte vrouwen, en zeggen dat ze bij hun gezonde verstand zijn? Dat kunnen ze niet zijn! Dat kunnen ze gewoon niet zijn!

Luister! Er was één persoon in de Bijbel die zijn kleren afstroopte; dat was Legioen; hij was buiten zinnen. Toen Jezus hem vond en hem zijn heldere verstand weer teruggaf, deed hij zijn kleren aan. Dat is waar! Wat maakt dat u uw kleren afstroopt? De duivel. Dat is zo! En dan zeggen dat ze niet zenuwziek zijn? Als u hier de straat uitgaat en vier huizenblokken rond kunt rijden zonder een naakte vrouw te zien... kom dan terug en zeg het me. Ziet u? Goed! Ontdek het.Uit de preek "De gemeente en haar toestand" van William Branham

En ik kan bewijzen dat dit van de duivel komt. De oorsprong ervan was heidens. En zolang u het draagt is dit een het merkteken van een heiden. Nu, ik kom net uit Afrika terug en ben in de Hottentot-rimboes geweest en vond precies uit waar oorringen en al dat spul vandaan komt en dit alles, van een heleboel juwelen om uw hals en oren te hangen en zo, waar dat vandaan komt. Het is van de heidenen. En de Bijbel wil niet dat een Christen een heiden is. Ik zeg niet dat u een heiden bent omdat u dit doet, maar u maakt zelf dat u er als zo één uitziet. Het komt omdat uw voorganger u niet de Waarheid verteld. De Bijbel zei het.


uit "HET TIJDPERK VAN DE GEMEENTE VAN LAODICÉA"van William Branham

Kijk eens goed om u heen. Let op de mensen, die voorbijkomen. Kunt u uit de menigten, die u ziet diegenen eruit halen die het aanzien van een Christen hebben? Let erop hoe ze zich kleden, hoe ze handelen, hoor hoe ze praten, kijk waar ze heengaan. Er zou toch zeker werkelijk iets moeten blijken van de nieuwe geboorte onder al degenen, die u ziet voorbijgaan. Maar er zijn er slechts weinig. Toch vertellen de fundamentalistische kerken ons, dat ze miljoenen geredden, en zelfs met de Geest vervulden, tellen. Met de Geest vervuld? Kunt u vrouwen met de Geest vervuld noemen, als ze rondlopen met kortgeknipt krulhaar, korte en lange broeken, topjes en slipjes, en als een Izebel opgedirkt zijn? Als dezen zijn getooid in de waardige kleding, zoals het Christenvrouwen betaamt, zou ik niet graag bedenken wat ik zou moeten aanzien als men onbetamelijkheid zou tentoon spreiden!

Nu ben ik er mij van bewust, dat de vrouw zelf niet uitmaakt hoe de mode is. Dat wordt door Hollywood gedaan. Maar luistert toch dames, men verkoopt nog steeds stoffen en naaimachines. U behoeft niet alles te kopen wat in de winkels te krijgen is en dat als excuus te gebruiken. Ik ben doodernstig in deze zaak. Hebt u nooit het Schriftgedeelte gelezen dat zegt, dat iedere man, die een vrouw aanziet om haar in zijn hart te begeren in zijn hart reeds overspel met haar heeft gepleegd? En moet u er dan zo bij lopen zodat u daar aanleiding toe geeft? U zou hierdoor samen met hem deel hebben aan de zonde, ook al was u een echte maagd, die dergelijke verlangens niet kent. Toch stelt God u ervoor aansprakelijk en u zult erom veroordeeld worden.VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   

________________________________________________________

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009