VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd.
"Jezus van Nazareth kwam voorbij" 24 Mei 1958

De dame met grijs haar, zit daar met suikerziekte, gelooft u dat Jezus u gezond zal maken, dame? U was aan het bidden. Laat mij u vertellen wat u aan het bidden was: "Here God, laat het mij zijn." (lees Luc.6:8) Als dat juist is wuif uw hand. Nu, hoe zou ik uw gebed weten? Zie? Het is uw contact met de Geest van God. De man, daar aan het eind zit heeft hetzelfde ding. Uw naam is meneer King. Dat is juist. U bent niet van… U bent van Vermont. Dat is juist. "ZO SPREEKT DE HERE."

Dat is uw vrouw die naast u zit en ze heeft een kwaal aan haar klier. Correct. Heb geloof in God.

De dame precies achter de dame hier, daar zittend en mij nu aankijkt, bidt met haar hoofd naar beneden en zegt: "Jezus, heb genade met mij." Ze heeft artritis en ze heeft ook een allergie die haar last bezorgd. Gelooft u met geheel uw hart? Het zal over gaan. God zal u gezond maken. U aanvaardt het. In orde, dan kunt u het hebben. God wees genadig. De volgende vrouw heeft lage bloeddruk en ze heeft ook een kwaal aan haar lever.. Dat is juist. Is het niet, dame? Dat is juist. Het is nu voorbij. Ga naar huis en geloof het.Maar Hij kende hun overleggingen en zeide tot de man, wiens hand verschrompeld was: Sta op en ga in het midden staan. Hij stond op en ging staan. (Luc.6:8)

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009