VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham De Geest openbaarde William Branham verborgenheden uit het leven van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had.
William Branham maakte nooit één fout wanneer God aan hem in visioenen hun ziekten, namen, adressen, verborgen zonden en gedetailleerde gebeurtenissen uit het verleden van de mensen openbaarde. Honderden geluidsbanden van de samenkomsten en duizenden ooggetuigen hebben dit bevestigd."Zie naar Jezus" 29 Dec.1963

258 Wat met u, hier op dit bed? U bent de enige kreupele man, of man op een bed. Ik ben een vreemde voor u. Ik ken u niet. God kent u, maar ik zeg nu dat u ten dode overschaduwd bent. U hebt kanker. U bent van heel ver gekomen, u komt uit Cincinnati, hier. Uw naam is meneer Hawk. Geloof met uw hele hart; als u daar blijft zitten, zult u sterven. Aanvaard Jezus Christus en wordt genezen. Gelooft u Hem? Ga dan op uw voeten staan, kom van die stretcher af en aanvaard Jezus Christus.

259 Hoevelen hierbinnen geloven Hem op dit moment? Gelooft u met uw hele hart? Laat dan nu ieder van u opstaan. Sta op. Nu, op uw eigen manier, de wijze waarop u bidt, legt u uw hand op iemand naast u. Waar is zuster Brown? Zij zat hier en leed aan die... Onlangs belde zij mij en ze kon haar handen niet optillen. Ik zag dat het iets was wat fout was met haar bloed. Toen ik haar laatst ontmoette had zij diabetes gekregen. Waar is zij? Zij was hier daarnet met zuster Dauch. Goed, zuster Brown, ik wil dat u vanavond met uw hele hart gelooft. Ik weet dat u weet wat er met u aan de hand is, maar ik wil dat u gelooft. U bent uit het ziekenhuis gekomen en hierheen gekomen (ziet u?) om voor u te laten bidden. Ik bid nu voor u. Geloof; u zult genezen worden.Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. (Joh.14:11-14)

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009