VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham                                                                                           De Geest openbaarde William Branham
                                                                                          verborgenheden uit het leven van mensen
                                                                                          die hij nooit in zijn leven gezien had
Zijn ster aanschouwen 11-4-1959

Hier, een kleine dame hier zittend haar hoofd schuddend, precies hier naar mij kijkend ongeveer de tweede rij hier, u lijdt aan een voorhoofdsholteontsteking. Dat is juist. Omdat u geen gebedskaart heeft, wel? Er is geen gebedskaart.
En zat daar gewoon, biddend. En ik zie u met hoofdpijnen en wrijft uw hoofd, op deze wijze. En u was aan het bidden: "Here Jezus, ik geloof het." Als dat juist is, hef u hand op? Hoe kon ik weten waar ze voor bad? U zult het niet meer hebben. Jezus Christus maakt u gezond. U raakte de Hoge Priester aan.

Precies voor mij zittend, een paar rijen terug, een kleine magere uitziende vrouw houd haar hand aan haar keel. Ik ben een vreemde voor haar, maar ze is overschaduwd tot de dood. Ze heeft kanker.
Ze is geopereerd en haar keel is toegesloten. Ze kan noch eten of drinken. Dat is: "ZO SPREEKT DE HERE". Ik ken u niet, maar u was aan het bidden.
God genas u, mijn zuster. U accepteer uw genezing. U heeft het kleed van de Hoge Priester, aangeraakt.

Regelrecht achter, achterin hier op deze plaats, ongeveer halverwege dit gangpad, is er een kleine.. Er is een vrouw en ze lijdt aan een hoge bloeddruk. Ze is niet van hier, ze is een Fin. Ze is van Finland. Als u gelooft zuster, ontvangt u uw genezing.
"Jumalan rauhaa." Sta op uw voeten en accepteer uw genezing en wees gezond. God zegene u. "Kiitos Jezus." Hallelujah! Wat zei ik? Als u kunt geloven.

Zeg deze kleine vrouw die hier ligt met artritis, heb geloof in God, kom van die stretcher af en ga naar huis.
Helemaal boven op het balkon hier, daar is een dame aan het bidden. Er is iets mis met haar - haar oor. Het is achter haar oor, een slaapbeenprobleem. Ze is klaar voor een operatie. Dat u mag weten Wie het is, uw naam is Mevrouw Delaney. Sta op uw voeten, mevrouw Delaney, en accepteer uw genezing in de Naam van Jezus Christus.
Wat raakte ze aan? Gods grote Heilige Geest, de Hoge Priester van onze belijdenis. Gelooft u dat Hij hier is? Dan, sta op uw voeten en neem Hem aan, iedereen van u in de Naam van Jezus Christus. Sta op en geloof Hem met geheel uw hart.

Hef nu uw handen als we aanbidden O, Here God, die de Morgen Ster zond, Die ons Jezus Christus gaf in de opstanding., Zijn kracht hier die hier nu met ons is. Ik veroordeel ongeloof en verbreek de macht van de duivel door gebed, belijdend dat een Engel van God veertien jaar geleden naar mij kwam en deze manifestatie bevestigde. En we staan in de Naam van Jezus Christus. Satan, je bent verslagen. Jezus Christus versloeg je met Zijn plaatsvervangend lijden en dood op Golgotha. Kom uit van deze plaats en weg van deze mensen, dat ze gezond kunnen worden door Jezus Christus Naam.

Sta op. Prijst Hem. Hef uw handen naar Hem op. Het is voorbij. Jezus stierf. Jezus stond op. Jezus is hier, Dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Ik geef u over aan Jezus Christus en deze Geest is hier. Het is niet meer nodig om nog langer ziek of zondig te zijn. God zegene u.Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009