VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

William Branham                                                                                           De Geest openbaarde William Branham
                                                                                          verborgenheden uit het leven van mensen
                                                                                          die hij nooit in zijn leven gezien had
"We hebben Hem gevonden" 25-8-1954 P31

Hoe gaat het met u? Nu, ik vermoed dat u en ik vreemden voor elkaar zijn, meneer. We kennen elkaar niet. Alleen God kent ons beiden. Hij kende u vanaf… vóór uw geboorte. Voordat de wereld begon kende Hij u en wist Hij dat u hier vanavond zou staan. God wist dat. Hij voedde u met al het voedsel die u ooit gegeten heeft.

Wij zijn totale vreemden voor elkaar. Gelooft u dat u in Zijn Tegenwoordigheid bent? Niet uw broeder maar in Zijn Tegenwoordigheid? Gelooft u dat Hij in staat is om aan mij te zeggen waarvoor u hier bent of iets anders wat u zou helpen?

De man gaat van mij weg. Jaren geleden begon uw probleem. U ziet er waarschijnlijk 15 jaar of meer jonger dan u nu bent. Het is een nerveusiteitkwaal. U lijdt aan een zenuwkwaal. Ik zie dat u niet kunt slapen. U bent slapeloos heen en weerdraaiend. Het heeft een zenuwachtigheidoorzaak. U weet niet wat het is. Doktoren kunnen niet vinden wat het is. Ze weten niet wat het is.

Maar dit is wat er mis is. Als kind speelde u vlak keldertrap, en u kreeg… u viel. En maakte dat een rugwervel een beetje uit zijn plaats raakte.. Dat is uw kwaal. U komt niet uit deze stad. U komt van een andere stad waar een rivier is of iets wat stroomt. Het is..New Jersey, Camden, New Jersey. Uw naam is Frank. Ze noemen u Frank Sask. U bent genezen, meneer. Uw geloof heeft u gezond gemaakt.

Geloof in de Here Jezus Christus en u zult genezen of gered worden, wat u ook nodig heeft. Onze gezegende Verlosser zal deze dingen voor u doen.Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort


Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009