VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham                                                                                           De Geest openbaarde William Branham
                                                                                          verborgenheden uit het leven van mensen
                                                                                          die hij nooit in zijn leven gezien had
"Attitude and who is God?" 15-8-1950 p60
Dame, u zit daar gebonden in die rolstoel, in die stoel. Gelooft u, die daar zit, met de groen uitziende jurk? Sta op uw voeten, Jezus Christus heeft u genezen. Dat is juist.

Laten we zeggen: "Prijs de Here." Kom voorwaarts. Wie wil er genezen worden door de Geest van de Here? Laat iemand de dame helpen om op haar voeten te staan. Hier komt ze aanlopen, eens gebonden, wandelend. Laten we zeggen: "Prijs de Here", iedereen. Ze komt uit haar rolstoel... Kom voorwaarts. Accepteer Jezus nu als uw Genezer. Kom gelovend.

Almachtige God, Auteur van het Leven, Gever van elke goede gave, zend Uw zegeningen op deze mensen. Geloof Hem, vrienden. Ik weet door Zijn geloof en in de Naam van Jezus Christus... Elke persoon hierbinnen die een gelovige is, heb geloof...

God genas u dan, zuster. Heb vertrouwen, geloof. U met die... Hef uw handen omhoog, neem Hem op dit moment aan. Zeg: "Here..." U hebt die gebedskaarten niet nodig. Laat iedereen geloven.

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort


Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009