VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham                                                                                           De Geest openbaarde William Branham
                                                                                          verborgenheden uit het leven van mensen
                                                                                          die hij nooit in zijn leven gezien had
INFLUENCE_ CHICAGO.IL V-21 N-6 SATURDAY_ 1963-0803E p198

De man die daar achterin zit, daar… Ziet u dat licht niet? Het gaat erg slecht met hem. Hij heeft een gezwel in zijn keel. Hij heeft een operatie gehad; de dokter geeft er niet veel hoop voor. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Aanvaard u het meneer Stonelake? Gelooft u met geheel uw hart? Goed, ga op uw voeten staan. Jezus Christus maakt u gezond. "Als u slechts kunt geloven."
Deze dame hier op deze brancard. Natuurlijk heeft u geen gebedskaart; Dat is nu niet meer. U bent verlamd. Gelooft u dat dit de waarheid is? Gelooft u wat u vanavond gehoord heeft, dat het de waarheid is? Als u daar ligt, zult u sterven. Maar Jezus Christus kan een verlamde genezen. Gelooft u dat Hij het zal doen? Als u het gelooft en het zal aanvaarden, kom dan van dat veldbed af en ga naar huis, in de naam van Jezus Christus en wees gezond! Daar komt ze.. ze komt er van af. Kan iemand haar een handje helpen, ze is verlamd. Iemand… Daar komt ze uit haar zelf en komt uit haar stoel, gezond gemaakt in de Naam van Jezus Christus. Gelooft u met heel uw hart? Ga dan op uw voeten staan en.. Daar komt een verlamde vrouw door het gehoor heen lopen… Gelooft u met heel uw hart? Hier is een andere man die verlamd was van zijn veldbed …komt van zijn veldbed af, God verheerlijkend. Gelooft u? Is daar nog een andere? Alle veldbedden zijn leeg, overal. Iedereen is op zijn voeten om God te prijzen. Hier is een verlamde vrouw die op het podium loopt. God zij geprezen! Geef Hem glorie en prijs! Hier komt een andere man het podium op. Kijk hem eens de treden oplopen, broeder.. Laten we God prijzen. Heft uw handen omhoog en geeft God de glorie.
Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort


Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009