VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsgragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham                                                                                           De Geest openbaarde William Branham
                                                                                          verborgenheden uit het leven van mensen
                                                                                          die hij nooit in zijn leven gezien had
Getuigenis genezing longtumor     Bekijk hier het Videogetuigenis van Charlie Mitchell
    dezelfde man die in dit geluidsfragment door de Geest
    van God eruit geroepen werd en verbazingwekkend genezen     werd van een dodelijke longtumor met de groote van een
    vuist. 30 jaar later verteld hij het hele verhaal  Plaats uw muis op de afbeelding voor
  het bekijken van de video en de vertaling"Heden is deze Schrift vervuld" 19-2-1965
Ik ken u niet; God wel. Maar u heeft pijnen in uw zij die u last bezorgen. Dat is zo. U zit daar over te bidden. Ben ik een vreemde voor u? We zijn vreemden voor elkaar; sta op als dat zo is. Ik ken u niet. Deze man hier precies op de hoek, deze jongeman. U hebt ook een zieke keel. Dat is waar. U bidt daarvoor; u bent helemaal zenuwachtig over iets. U zult de samenkomst moeten verlaten, omdat u een prediker bent. U hebt enige afspraken die u moet nakomen. Dat is waar. Gelooft u dat God weet wie u bent? De eerwaarde heer Smith, nu, u kunt gaan en genezen zijn; Jezus Christus maakte u gezond. Ga naar uw samenkomst; uw keel zal u niet hinderen. Wie raakte hij aan?

De man die hier precies achter zit, lijdt. Hij heeft een tumor aan zijn linker-long. Hij heeft geen -- hij komt niet hier vandaan. U bent mijnwerker geweest. Dat is waar. Ik ben een volkomen vreemde voor u; als dat juist is, wuif met uw hand. De tumor zit in uw linker-long en u moet direct worden geopereerd. Is dat zo? U komt hier niet vandaan, u komt van buiten de stad. U komt uit Virginia. Dat is waar. Gelooft u dat God weet wie u bent? Meneer Mitchell (dat is juist), ga naar huis en wees gezond. Jezus Christus maakt u gezond. Vraag het de man; ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Hij zat daar te bidden. Heden is deze Schrift...

Er zit hier een dame precies achter me, zoals Sara in de tent zat. Zij bidt voor een dochter. Sta op. De dochter is niet hier; ze is weg. De dochter heeft... U hebt hetzelfde als die vrouw die naar Jezus kwam, die een dochter had die wreed gekweld werd door een duivel. Het meisje is bezeten door een demoon. Ze is niet hier, ze komt uit -- u komt uit Noord Carolina. Gelooft u dat? Dat is de waarheid, is het niet? Mevrouw Orders, u kunt naar huis gaan. Indien u zult geloven met heel uw hart, zult u uw dochter vinden zoals Jezus Christus in vroeger dagen zei dat het zou zijn.

Heden is deze Schrift -- het teken van Sodom, het teken van het super-zaad, het teken van de natuurlijke kerk -- heden is deze Schrift in uw midden vervuld! Gelooft u het? Wilt u Hem op dit moment, nu, als uw Redder en Geneesheer aanvaarden? Laat een ieder van u opstaan en zeggen: "Ik aanvaard mijn genezing; ik aanvaard Hem als mijn Redder; ik aanvaard Hem als mijn Koning." Laat iedereen opstaan. Heden... Luister vrienden. Hij las de Schrift, gaf de Bijbel terug aan de priester en er staat dat alle ogen van de mensen op Hem waren gevestigd. En Hij keek naar hen en zei: "Heden is deze Schrift vervuld." Ik heb de Schrift gelezen, met een dozijn of meer bewijzen dat we in de laatste dag leven, de generatie die Jezus Christus zal zien terugkeren naar de aarde. En ik zeg u vanavond opnieuw: Heden is deze Schrift voor uw ogen vervuld! U in Tucson, u in CaliforniŽ, u in New York,Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort


Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009