VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

Broeder William Branham                                                                                           De Geest openbaarde William Branham
                                                                                          verborgenheden uit het leven van mensen
                                                                                          die hij nooit in zijn leven gezien had
SIRS.WE.WOULD.SEE.JESUS_ EDMONTON.AB SUNDAY_ 1957-0804E Wat denkt u daar over, meneer? Gelooft u dat u in Zijn Tegenwoordigheid bent? Ik zie een donkere schaduw boven u; u bent stervende. U heeft een kanker in uw keel. Niet alleen dat, u heeft daarvoor genezing nodig, maar het meest van alles heeft u genezing voor uw ziel nodig, omdat u een zondaar bent; u bent geen christen. Sigaretten roken en dingen, dat is het ergste wat u kunt doen. Dat is: “ZO SPREEKT DE HERE.” Zie, Hij die de zonde van de vrouw kende (lees Joh.4:16-18), kent u. Zult u Hem aannemen als uw persoonlijke Redder nu? Heft uw hand naar Hem op als u Hem aanvaardt als uw persoonlijke Redder. Mogen uw zonden vergeven zijn, mijn broeder. En, Satan, je kunt de dokter trotseren, je verborg je voor hem, maar je kunt je niet verbergen voor God. Wij bestraffen je als de gemeente van de levende God om uit deze man te komen dat hij gezond mag worden. In Jezus naam, weerstaan wij de vijand van zijn leven, omdat hij nu een geliefde broeder is geworden. Amen Zo zeker ik op het podium sta, zult u leven. Ga nu en laat u dopen, roep de Naam van de Here aan en uw zonden zijn onder het bloed. God zegen u.
Laat ons zeggen: "Prijst de Here. Voor het gehele gehoor, dat we van onze geliefde Redder houden. Gezegend is Zijn meest heilige Naam. Gij leeft.

Joh.4:16-18
Hij zeide tot haar: "Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: "Ik heb geen man. Jezus zeidde tot haar: "Terecht zegt gij: "Ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeidde tot Hem: "Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt."Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort


Deze site was geplaatst op December 2007 en gewijzigd op 14-2-2009