Logo ______________________________
Inhoud van deze pagina:
Citaten kredietcrisis voorzegd door William Branham
Extra informatie over de rijkdommen van het Vaticaan


Uit de preek "Gestalte van een volmaakt mens" gehouden op 14 Oktober 1962 door W. Branham

Belastinggeld; zij besteden en proberen buitenlands... te kopen. Wel, zij geven het op elke mogelijke manier uit. Ziet u het niet, dat is precies wat zij zullen gaan doen. Ziet u wat het is? Nu, als deze natie failliet gaat... Het enige wat zij kan doen is failliet gaan. Het enige wat zij kan doen is bankroet gaan. Dat is het enige verstandige wat zij kan doen: de valuta veranderen.

Maar zij zullen het niet doen. Onder deze huidige administratie bezit de Roomskatholieke kerk het goud van de wereld en wat zij zullen doen is zichzelf verkopen. Deze rijke mannen, enzovoort, van de aarde, zullen zoals de Bijbel zei... Wat zullen zij doen? Voordat zij de... loslaten - de Brown and Williamson Tobacco Company (de meesten van hen zijn toch Katholiek) en al die andere zaken; wat zullen zij doen? Zij zullen dat accepteren en het geld van Rome nemen en dan heeft zij haar eigen geboorterecht verkocht! Rome staat achter haar. Jazeker. Zij zal er achter staan.

Ziet u dat bedrog? Wat proberen zij te doen? Geven geld uit om te kopen... Waarom? - zij proberen het te breken! - en zij doen het, en zij is gebroken.

Wat is het? Het is op de goudstandaard en de Katholieke kerk (de hiŽrarchie) bezit het goud van de wereld: honderdachtenzestig miljard. Daar bent u er. Werp haar terug op de goudstandaard. En u mensen behoudt gewoon uw huizen en dergelijke, maar u behoort aan de Katholieke kerk. De natie behoort aan de Katholieke kerk. De hele zaak is op die manier ingenomen, door hun valuta.Uit de preek "De weg van een waar profeet" gehouden op 19 Januari 1963 door W. Branham

Wist u dat wij nu... onze nationale schuld is zo groot dat wij met geleend geld betalen van belastingen die wij over veertien jaar vanaf vandaag zullen krijgen? Wat zal er gebeuren als dit systeem instort?

Castro, zeker ben ik tegen hem. Hij is een communist. Juist. Ik ben tegen hem. Maar hij deed een goede zaak toen hij het muntstelsel veranderde en het goud terugbracht, de obligaties opkocht en het goud terugbracht. Wij zullen dat moeten doen, anders moeten we ťťn ding onder ogen zien: dat is dat de Katholieke kerk de rijkdom van de wereld bezit. Zij heeft het geld. Zij heeft het goud om onze obligaties terug te kopen. Dat is absoluut zo.

Ö.Ze zullen regelrecht teruggaan en dat geld van de Katholieke kerk nemen, en dan is ze verkocht. Juist. Heeft de Bijbel dat niet voorzegd? De rijkdom van de wereld...

Ik ben geen politicus, noch een knap mens. Maar ik dank de Here dat ik Hem ken. Dat is waar. Daar zal ze in terecht komen, precies daar. Let er op. Let er op en zie of het niet zo is. Ik hoop dat we allemaal zullen leven om het te zien. En ik geloof niet dat we al te lang zullen hoeven te leven.Uit de preek "Getuigenis" gehouden op 28 November 1963 door W. Branham

Zoals ik gisteravond probeerde te zeggen: de wereld komt tot een plaats waar hij uiteen valt, politiek, sociaal, economisch.

U zegt: "Economie?
Meer geld!"

Ja, maar waar komt het vandaan? Wij hebben geleend op belastingen die zullen worden betaald over veertig jaar vanaf vandaag. Zij is failliet. Zij is bankroet, de natie; niet deze natie, maar zij allemaal. En er is geen manier om het ooit terug te krijgen. En het is een valstrik, precies opgezet om deze natie ergens in te draaien. En u allen hebt de wijsheid daarover. Wel, wie heeft de weelde van de wereld? Wie bezit haar? [Iemand zegt: "Rome." -- Vert.] Zeker heeft zij die. Rome heeft die. En wat gaan we doen, wanneer wij failliet raken? In plaats van deze grote handelaars van whisky te steunen, enzovoort, zoals... die het geld moeten krijgen. Wat zullen zij moeten doen? Het is Úf de munt veranderen Úf het geld lenen. En wanneer men het doet, wordt het geboorterecht regelrecht weer verkocht, precies, gewoon helemaal perfect en precies wat de Schrift erover zegt.Uit de preek "Steun niet op uw eigen inzicht" gehouden op 20 Januari 1965 door W. Branham

Nu, de Bijbel zegt: "In haar was de weelde van de wereld; goud, zilver." (Openb. 17)

Nu, als wij de op de goudstandaard gaan en wij bankroet zijn, nu, wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren? U weet, de rijken van deze natie, de grote fabrieken en whisky-mensen en tabaks-mensen en dergelijke meer, zullen niet toestaan dat de munt veranderd wordt; dus het enige wat wij zullen moeten doen is het lenen. En er is slechts ťťn plaats waar wij het kunnen lenen. En wanneer wij dat doen, verkopen wij daarmee onze geboorterechten. Dat is juist. Wat zult u dan doen? U bent daardoor eigendom van dat systeem. Er is niets anders wat u kunt doen.

O mensen, denk niet dat ik... U mag denken dat ik gek ben. Maar wanneer mijn stem verstild is in de dood, zullen deze banden nog steeds gespeeld worden en u zult erkennen dat wat ik gezegd heb, gebeurd is.

Uit het Zeven Gemeentetijdperken boek Hfst 8 "Filadelfia tijdperk" door William Branham

Want het kerkelijk stelsel der Rooms-katholieke kerk en der Protestantse kerk zal, doordat het tot elkaar komt, al de schatten van het wereldstelsel beheersen en de gehele aarde dwingen in haar religieuze val te lopen; zij, die niet willen, zullen gedood worden en hun zal het voorrecht ontzegd worden om te kopen en te verkopen, zodat ze hun brood niet kunnen verdienen. Dit zal op eenvoudige wijze tot stand komen, want de dochters der hoer zijn bijna alle tot haar weergekeerd. Intussen heeft Rome bijna alle goudvoorraden in bezit gekregen. De Joden bezitten de obligaties en al de papieren. Zodra de tijd er rijp voor is, zal de hoer het geldsysteem, zoals we dat tegenwoordig kennen, teniet doen, doordat het al de papieren opneemt en daarna het goud eist. Zonder goud, zal het systeem instorten. De Joden zullen in de val lopen en tot een verbond komen en dan zullen de hoer en de kerk de macht in de gehele wereld overnemen.William Branham Kredietcrisis en de instorting van de economie was reeds 45 jaar geleden door William Branham voorzegd. Zoals ook vele andere duizenden profetieen en visoenen die God aan W Branham gaf, altijd correct waren (Lees
1, 2)
William BranhamHier een bevestiging van William Branham's woorden, dat de Rooms Katholieke Kerk de weelde van deze wereld bezit:

"En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde". (Openb 17:4-5)
"al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid." (Openb. 18:3)


Waar het Vaticaan haar rijkdom bewaart
De Miljarden van het Vaticaan

(vrij vertaald uit gedeelte uit het boek
"WHERE THE VATICAN WEALTH IS STORED "The Vatican Billions" by Avro Manhattan - Chick Publications. Two Thousand Years of Wealth Accumulation from Caesar to the Space Age)

De rijkdommen van het Vaticaan alleen al in de Verenigde Staten is groter dan de vijf rijkste gigantbedrijven in het land. Wanneer dat gevoegd wordt bij alle onroerende goederen, bezittingen, effecten, en aandelen in het buitenland, dan wordt het duizelingwekkende totaal aan rijkdom van de Katholieke kerk zo ontzagwekkend groot dat het elke rationeel schatting te boven zou gaan.

Het Vaticaan heeft miljarden aandelen in de meest machtige internationale bedrijven zoals Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, Genral Electric, International Business Machines, T.W.A., etc.

De Katholieke kerk, Wanneer al haar bezittingen bij elkaar gerekend zou worden, is het de grootste effectenmakelaar in de wereld. Het Vaticaan, onafhankelijk van elk opvolgende paus, wordt steeds meer Verenigde Staten georiŽnteerd. De Wall Street Journal zegt dat de financiŽle transacties van het Vaticaan in de US alleen zo groot is, dat het vaak vele miljoenen dollars in goud kochten of verkochten per keer.

De Katholieke kerk is de grootste financiŽle macht, de rijkste verzamelaar en onroerende goed eigenaar die er bestaat. Ze is een grotere bezitter van materiele rijkdommen dan enig ander instituut, vennootschap, bank, gigant stichting, regering of staat van de gehele aardbol. De paus als zichtbare heerser van deze gigantisch/ immense verzameling van rijkdom, is dus de rijkste individu van de twintigste eeuw. Niemand kan eigenlijk werkelijk schatten wat hij in miljarden dollars waard is. .

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort